Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/09/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/09/17

 Tính đến hết ngày 25/09, tàu phân bón Âu Cơ 10, Superior Pescadores, Nashico 8 (nhập ngoại) và Xà lan (nhập nội) hiện đang dỡ hàng.

Tin tham khảo