Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/06/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/06/17

Tính đến hết ngày 25/06, tàu Sun Island (DAP Hàn Quốc xá-nhập ngoại) đang dỡ hàng; các tàu Daytona Beach (MOP Israel xá-nhập ngoại) và Xà lan (phân bao-xuất nội) đã làm hàng xong.

Tin tham khảo