Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 23/11/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 23/11/17

Tính đến hết ngày 22/11, tàu phân bón Hải Phương 619 đã dỡ hàng xong; các tàu phân bón MP. Pacific, Trường Lộc 16, Vĩnh Thuận, Pasco 98, Hải Phương Sky, Giang Hải 11, Royal 89 (nhập ngoại) và Sà Lan (DV) (xuất nội) hiện đang làm hàng còn tàu Hòa Bình 54 hiện vẫn chưa dỡ hàng.

Tin tham khảo