Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/6/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 22/6/17

Tính đến hết ngày 21/06, các tàu phân bón Daytona Beach, Sun Island (hàng nhập) và Minh Tiến 26 (hàng xuất) đang làm hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo