Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 12/06/18
 

Tiến độ làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 12/06/18

Tính đến hết ngày 11/06, các tàu phân bón Zhen Zhu Hai (36300 tấn MOP Lithuania), Transco Sky (6300 tấn DAP Hàn) và Giang Hải 11 (4071 Ure Malay) hiện đang dỡ hàng tại cụm cảng Sài Gòn.

Tin tham khảo