Tiến độ gieo trồng ngô và đậu tương tại Mỹ bị gián đoạn do mưa nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ gieo trồng ngô và đậu tương tại Mỹ bị gián đoạn do mưa nhiều

Tại Argentina, việc gieo trồng lúa mỳ vụ mới đang diễn ra khá chậm do thời tiết mưa nhiều. Theo báo cáo của Sàn Buenos Aires, hiện tiến độ gieo trồng lúa mỳ mới chỉ đạt 5,4% diện tích. Tại Mỹ, mưa nhiều cũng đang làm gián đoạn việc trồng ngô và đậu tương.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

24/05

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

146.1

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

149.2

-

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

158.9

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

163.9

-

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương

Mỹ - CBOT

348.4

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

348.2

-

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

337.8

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

340.6

-

Kỳ hạn tháng 9

Tin tham khảo