Tiến độ gieo trồng Ngô Mỹ đạt gần 90%, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm (%)
 

Tiến độ gieo trồng Ngô Mỹ đạt gần 90%, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm (%)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí