Tiến độ gieo trồng chậm chạp khiến giá ngô Mỹ tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ gieo trồng chậm chạp khiến giá ngô Mỹ tăng trở lại

Giá ngô Mỹ tăng do thị trường lo ngại mưa sẽ khiến tiến độ gieo trồng ngô chậm chạp

Nguồn gốc

25/04

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô Mỹ tăng do thị trường lo ngại mưa sẽ khiến tiến độ gieo trồng ngô chậm chạp

Mỹ - CBOT

143.7

2.3

Kỳ hạn tháng 5

Mỹ - CBOT

146.3

2.4

Kỳ hạn tháng 7

Lúa mỳ: giá lúa mỳ Mỹ tăng do lo ngại mưa sẽ khiến tiến độ gieo trồng lúa mỳ mùa xuân chậm

Mỹ - CBOT

150.1

2.2

Kỳ hạn tháng 5

Mỹ - CBOT

156.9

2.9

Kỳ hạn tháng 7

Đậu tương: giá đậu tương Mỹ giảm do thị trường cho rằng những phần diện tích ngô và lúa mỳ Mỹ giảm có thể chuyển qua trồng đậu tương

Mỹ - CBOT

350.7

-2.5

Kỳ hạn tháng 5

Mỹ - CBOT

354.6

-2.4

Kỳ hạn tháng 7

Khô đậu tương: giá khô đậu tương giảm theo đà giảm của giá đậu tương

Mỹ - CBOT

345.6

-3.2

Kỳ hạn tháng 5

Mỹ - CBOT

350.3

-3.2

Kỳ hạn tháng 7

 

Tin tham khảo