Tiến độ gieo trồng chậm chạp khiến giá ngô Mỹ tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tiến độ gieo trồng chậm chạp khiến giá ngô Mỹ tăng trở lại

Giá ngô Mỹ tăng do thị trường lo ngại mưa sẽ khiến tiến độ gieo trồng ngô chậm chạp

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí