Thủy sản xuất khẩu chờ mùa lễ tết
 

Thủy sản xuất khẩu chờ mùa lễ tết

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động tiêu cực đến doanh nghiệp thủy sản Việt Nam khi nhiều đơn vị báo cáo giá trị xuất khẩu suy giảm mạnh.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí