Thủy sản Việt Nam sẽ mất thị trường EU nếu không khắc phục thiếu sót về IUU

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thủy sản Việt Nam sẽ mất thị trường EU nếu không khắc phục thiếu sót về IUU

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển sang cảnh báo thẻ đỏ đối với Việt Nam nếu Việt Nam không khắc phục những thiếu sót về IUU trong 6 tháng tới.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí