Thủ tướng: Xuất khẩu lúa gạo có kiểm soát, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống
 

Thủ tướng: Xuất khẩu lúa gạo có kiểm soát, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí