Thu hoạch ngô vụ 2 đã bắt đầu tại Brazil

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thu hoạch ngô vụ 2 đã bắt đầu tại Brazil

Hôm qua (29/05), thị trường Mỹ nghỉ lễ Liệt sĩ. Tại Brazil, thu hoạch ngô vụ hai đã bắt đầu ở các vùng sản xuất chính.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

29/05

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: thị trường Mỹ nghỉ lễ Liệt sĩ

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

135.4

0.4

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

139.2

0.5

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

162.0

0.0

Giao ngay

Ấn Độ - NCDEX

201.5

-3.2

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Canada - ICE

185.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

188.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

357.0

0.0

Giao ngay

Brazil - BMF

340.4

0.0

Kỳ hạn tháng 7

Brazil - BMF

341.4

0.0

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

-

-

Kỳ hạn tháng 9

Argentina - FOB

313.0

0.0

Giao ngay

Tin tham khảo