Thu hoạch lúa nhiều hơn, bắt đầu rộ vụ IR50404 và Đài Thơm 8
 

Thu hoạch lúa nhiều hơn, bắt đầu rộ vụ IR50404 và Đài Thơm 8

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.