Thông tin về hãng tàu biển có nhu cầu thuê tàu chở phân bón đến các nước trên thế giới, cập nhật 25/5/17

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin về hãng tàu biển có nhu cầu thuê tàu chở phân bón đến các nước trên thế giới, cập nhật 25/5/17

Có 4.000 tấn DAP xá (+/-10%) đang có nhu cầu vận chuyển từ cảng Zhanjiang, Trung Quốc tới Phú Mỹ từ ngày 15-18/06

Tin tham khảo