Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 26/4/2017

Tính đến hết ngày 25/04, tàu phân bón Silver Smooth và Vinh 02 đang dỡ hàng; Tàu Xà lan Vinh 02 và Xà lan đã làm hàng xong

Tin tham khảo