Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 25/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật ngày 25/4/2017

Tính đến hết ngày 23/04, tàu phân bón Nam Phương đã làm hàng xong.

Tin tham khảo