Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật 26/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật 26/3/2017

Đến ngày 26/03, tàu New Glory, Ocean 19 và Hoàng Triệu 27 đang làm hàng; Tàu Viễn Đông 3 vẫn chưa dỡ hàng trong khi các tàu XL Vinacam, Phú An 289 đã làm hàng xong. 

Tin tham khảo