Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật 26/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin tiến độ tàu làm hàng phân bón tại cụm cảng Sài Gòn, cập nhật 26/2/2017

Ngày 16-27/02, tàu He Xie 06, Crux, Vĩnh Hưng, Hải Phương 619, Dolphin 15, DMC Venus và Apolo Rikuyo đang dỡ hàng tại cụm cảng Sài Gòn. Trong khi đó, tàu Đại Dương Sea, Genius Star và Xà lan (DV) đã dỡ hàng xong.

Tin tham khảo