Thông tin hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Hải Phòng trong tháng 2/2017, cập nhật 28/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Hải Phòng trong tháng 2/2017, cập nhật 28/02

Thông tin hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Hải Phòng trong tháng 2/2017, cập nhật 28/02Từ ngày 18-25/02, có 4100 tấn Urea Indo, 2550 tấn DAP từ Vũng Tàu và 2723 tấn Kali từ Đà Nẵng cập cảng Hải Phòng. Ngoài ra từ 07-13/02, có 2.000 tấn Urea và 3.768 tấn DAP từ cảng Hải Phòng đi Cần Thơ

Tin tham khảo