Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 29/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 29/4

Ngày 01/05, dự kiến có 3.300 tấn DAP Hàn Quốc rời (Tường Nguyên) cập cảng Quy Nhơn.

Còn trong tháng 4, dự kiến có 87.394 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn, trong đó 2.000 tấn Urea bao (Phú Mỹ), 1.900 tấn DAP bao (NN Bình Định) và 920 tấn NPK bao (NN Diêu Trì) về ngày 27-29/04.

Tin tham khảo