Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4-5/2017, cập nhật ngày 27/4

Ngày 01/05, dự kiến có 3.300 tấn DAP Hàn Quốc rời (Tường Nguyên) cập cảng Quy Nhơn.

Còn trong tháng 4, dự kiến có 85.484 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn, trong đó 4.300 tấn Urea Phú Mỹ, 2.100 tấn NPK Nga rời (NN Bình Định) và 1.100 tấn NPK bao (NN Diêu Trì) về ngày 25-26-27/04.

Tin tham khảo