Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 25/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 25/4

Trong tháng 4, dự kiến có 79.884 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn, trong đó 4.300 tấn Urea bao Phú Mỹ, 3.520 tấn NPK bao (Khánh Hiền, NN Diêu Trì), 2.100 tấn NPK Nga rời (NN Bình Định) và 2.000 tấn Kali bao (Apromaco) về ngày 24-30/04.

Tin tham khảo