Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 23/04

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 23/04

Trong tháng 4, dự kiến có 73.864 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn. Trong đó 2.640 tấn NPK bao (Khánh Hiền, Hoàng Minh + TM Gia Lai), 5.600 tấn NPK Nga/Hàn rời (Phú Mỹ, NN Bình Định) và 2.300 tấn Urea Phú Mỹ về ngày 22-30/04.

Tin tham khảo