Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 22/04

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 4/2017, cập nhật ngày 22/04

Trong tháng 4, dự kiến có 70.264 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn. Trong đó, 3.500 tấn NPK Nga/Hàn Quốc rời (Phú Mỹ), 1.140 tấn NPK bao (Hoàng Minh + TM Gia Lai) và 2.300 tấn Urea bao Phú Mỹ về ngày 22-30/04.

Tin tham khảo