Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2017, cập nhật ngày 29/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2017, cập nhật ngày 29/3

Trong tháng 4, từ ngày 08-23/04, dự kiến có 2.684 tấn NPK rời (hàng Nga, Hà Lan-chủ hàng Phú Mỹ) và 17.000 tấn MOP Nga (Apromaco) cập cảng Quy Nhơn.

Còn trong tháng 3, từ ngày 01-29/03, có 85.309 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn; Trong đó, 4.900 tấn Urea bao Phú Mỹ, 850 tấn NPK Nga (hàng rời-chủ hàng Tiến Phước) và 8.000 tấn SA Nhật (hàng rời-chủ hàng Hồng Hà) về ngày 28-29/03.

Tin tham khảo