Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2017, cập nhật ngày 27/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin hàng tàu cập cảng Quy Nhơn trong tháng 3-4/2017, cập nhật ngày 27/3

Trong tháng 4, từ ngày 08-23/04, dự kiến có 2.684 tấn NPK rời (hàng Nga, Hà Lan-chủ hàng Phú Mỹ) và 17.000 tấn MOP Nga (Apromaco) cập cảng Quy Nhơn.


Còn trong tháng 3, từ ngày 01-27/03, có 78.334 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn; Trong đó, 7.000 tấn NPK Hàn Quốc (hàng rời-chủ hàng Tiến Phước), 8.000 tấn SA Nhật (hàng rời-chủ hàng Hồng Hà) và 21.184 tấn NPK rời (xuất xứ Nga, Hà Lan, Hàn Quốc-chủ hàng Tiến Phước, NN Bình Định, Phú Mỹ) về ngày 26-27/03

Tin tham khảo