Thông tin của hãng tàu biển có nhu cầu thuê tàu chở phân bón đến các nước trên thế giới, cập nhật 21/04/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thông tin của hãng tàu biển có nhu cầu thuê tàu chở phân bón đến các nước trên thế giới, cập nhật 21/04/2017

Có 8,000 tấn MAP bao đang có nhu cầu vận chuyển từ New Mangalore và Paradip tới Hải Phòng từ ngày 20/04-30/04.

 

Tin tham khảo