Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018
 

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt nam (AgroMonitor & Viettraders) thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018 theo qui định như sau:

1. Thời gian nghỉ: 01 ngày, thứ Hai, ngày 03/09/2018.

2. Thời gian làm việc trở lại: thứ Ba, ngày 04/09/2018.

Trong thời gian nghỉ lễ, tin thị trường sẽ được cung cấp ở mức độ hạn chế.

Agromonitor & Viettraders trân trọng thông báo để Quý khách hàng thuận tiện trong việc bố trí, sắp xếp công việc.

Trân trọng cảm ơn,

Tin tham khảo