THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019
 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo như điều khoản cung cấp dịch vụ giữa AgroMonitor & Viettraders với Quý khách, chúng tôi có 1 tuần lễ cho nghỉ hè trong năm.

Chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ hè 2019 trong thời gian 05 ngày: từ thứ Hai, ngày 12/08/2019 đến hết thứ Sáu, ngày 16/08/2019.

Trong thời gian nghỉ hè, thông tin thị trường sẽ chỉ được cung cấp ở mức hạn chế. Chúng tôi xin thông báo để Quý khách hàng thuận tiện trong việc bố trí, sắp xếp công việc.

Trân trọng cảm ơn!

 

ANNOUCEMENT ON SUMMER VACATION 2019

Dear Customers,

According to the service supply terms between AgroMonitor & Viettraders and Customers, we will have a one-week summer vacation every year.

We would like to inform the summer vacation schedule for 2019 in 05 days as follows: From Monday (August 12, 2019) to Friday (August 16, 2019).

During our vacation, the market information will be provided at a limited level. AgroMonitor would like to inform Customers for your convenience.

Thank you & best regards,

Tin tham khảo