Thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 26/9: trời có mưa dông vài nơi, dự kiến mưa dông sẽ tiếp tục kéo dài
 

Thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 26/9: trời có mưa dông vài nơi, dự kiến mưa dông sẽ tiếp tục kéo dài

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí