Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 10/2/2020: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió cấp 3 và kéo dài trong những ngày tới
 

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 10/2/2020: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió cấp 3 và kéo dài trong những ngày tới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí