Thời tiết khô hạn tại Argentina tiếp tục hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tăng điểm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thời tiết khô hạn tại Argentina tiếp tục hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tăng điểm

Khu vực Buenos Aires và bắc Santa Fe (Argentina) vẫn đang đối mặt với điều kiện khô hạn. Cuối tuần này một rãnh áp cao khô và nóng sẽ ảnh hưởng đến Argentina và miền nam Brazil.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI                               

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

03/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

139.0

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

142.2

0.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

174.2

0.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

171.8

0.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

164.0

1.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

161.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 12/2017

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng do lo ngại băng tuyết tại Mỹ sẽ ảnh hưởng xấu đến lúa mỳ mùa đông

Mỹ - CBOT

160.2

1.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

164.7

0.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

221.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

177.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: dự báo thời tiết khô tại Argentina tiếp tục hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương tăng điểm

Mỹ - CBOT

355.9

1.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

359.9

1.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

363.0

2.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

370.0

1.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

356.0

1.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

359.9

1.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

351.3

0.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

354.6

0.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

339.0

4.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

337.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo