Thời điểm thuận lợi để cổ phần hóa Tập đoàn Cao su

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thời điểm thuận lợi để cổ phần hóa Tập đoàn Cao su

Dự kiến vào tháng 7/2017, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Đây là thời điểm được đánh giá là thuận lợi khi giá cao su đang phục hồi mạnh mẽ.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí