Thịt 11/2017 - Giao dịch trên biên xu hướng cải thiện, lượng đóng heo đi biên đạt khá trong khi tồn kho heo vẫn ở ngưỡng an toàn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến