Thịt 11/2017 - Giao dịch trên biên xu hướng cải thiện, lượng đóng heo đi biên đạt khá trong khi tồn kho heo vẫn ở ngưỡng an toàn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thịt 11/2017 - Giao dịch trên biên xu hướng cải thiện, lượng đóng heo đi biên đạt khá trong khi tồn kho heo vẫn ở ngưỡng an toàn

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 11/2017

DỰ BÁO CỦA USDA

USDA dự báo tháng 10 năm 2017

- Theo báo cáo tháng 10/2017 của USDA dự báo, sản lượng thịt heo toàn cầu sẽ tăng gần 2% trong  năm 2018 lên 113.1 triệu tấn

- Sản lượng thịt bò/bê toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tăng gần 2% so với năm 2017, ước đạt 62,55 triệu tấn. Đứng đầu là Mỹ với sản lượng dự báo trong năm 2018 sẽ đạt 12,45 triệu tấn

- Sản lượng thịt gà thế giới năm 2018 được dự báo sẽ tăng khoảng 1% so với năm trước, lên 91,3 triệu tấn. Mỹ tiếp tục là nước sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới với gần 18,97 triệu tấn.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thịt heo

 • Giao dịch trên biên xu hướng cải thiện, lượng đóng heo đi biên đạt khá trong khi tồn kho heo vẫn ở ngưỡng an toàn, đẩy giá heo hơi tại thị trường nội địa tăng nhẹ trong tuần cuối tháng 11.
 • Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 10/2017 Việt Nam đã nhập khẩu lượng thịt heo đã qua giết mổ trị giá 0.65 triệu USD, tăng gấp đôi so với tháng trước, lượng tăng khoảng 0.34 triệu USD so với tháng trước, tương đương với 107.12%, nhưng vẫn chưa bằng ½ cùng kỳ năm ngoái, tương đương với lượng thấp hơn là 0.81 triệu USD, tương đương với 55.25%.

Thịt bò

 • Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, giá trị nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam trong tháng 10/2017 tăng mạnh so với tháng trước, đạt 27.84 triệu USD, tăng 52.49% tương đương 9.58 triệu USD so với tháng trước, nhưng giảm 12.80%, tương đương với 4.09 triệu USD với cùng kỳ năm 2016..

Thịt gà

- Nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại trong khi nguồn cung gà ra thị trường thiếu hụt, đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền biến động tích cực trong tháng 11 vừa qua.

- Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 10/2017 tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam đạt 9.12 triệu USD, tăng 19.37% tương đương 1.48 triệu USD so với tháng trước, và tăng 36.12% (tương đương 2.42 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2016.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Tháng 11, gần về thời điểm cuối tháng, giá heo hơi tại Trung Quốc có xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ trở lại do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng khá trên cả nước.

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

 

DỰ BÁO CỦA USDA

 1. Thịt heo

Theo báo cáo tháng 10/2017 của USDA dự báo, sản lượng thịt heo toàn cầu sẽ tăng gần 2% trong  năm 2018 lên 113.1 triệu tấn. Trung Quốc là nước có sản lượng thịt heo sản xuất ra lớn nhất thế giới năm 2018 với gần 54.75 triệu tấn, chiếm 48.42% tổng sản lượng thịt heo toàn cầu. Tiếp đến và khu vực EU với trên 23.35 triệu tấn và Mỹ sẽ sản xuất khoảng 12.19 triệu tấn, chiếm 10.78% trổng sản lượng. Sản lượng thịt heo của Việt Nam ước tính trong năm 2017 là 2.75 triệu tấn và dự báo năm 2018 là 2.78 triệu tấn.

Bảng 1. Sản xuất và thương mại thịt heo toàn cầu năm 2013 -2018 (nghìn tấn)

Năm

Sản xuất

Tiêu dùng

Nhập khẩu

Xuất khẩu

2013

108,850

108,466

6,610

7,011

2014

110,652

109,964

6,341

6,988

2015

110,618

110,148

6,718

7,235

2016

109,969

109,667

7,973

8,320

Ước tính 2017

111,034

110,588

7,879

8,271

Dự báo 2018

113,070

112,584

8,048

8,484

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 2. Dự báo xuất khẩu thịt heo của một số nước lớn năm 2017-2018 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Mỹ

2,377

2,589

2,706

EU

3,125

2,800

2,800

Canada

1,320

1,330

1,350

Brazil

832

810

830

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 3. Dự báo nhập khẩu thịt heo của một số nước lớn năm 2017-2018 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Trung Quốc

2,181

1,650

1,600

Nhật Bản

1,361

1,440

1,435

Mê-xi-cô

1,021

1,125

1,200

Hàn Quốc

615

680

655

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

 1. Thịt bò

Báo cáo tháng 10/2017 của USDA dự báo sản lượng thịt bò/bê toàn cầu năm 2018 sẽ tăng gần 2% so với năm 2017, ước đạt 62,55 triệu tấn. Đứng đầu là Mỹ với sản lượng dự báo trong năm 2018 sẽ đạt 12,45 triệu tấn, tiếp theo đó là Brazil 9,70 triệu tấn, EU 7,90 triệu tấn và Trung Quốc đứng thứ tư với lượng khoảng 7.11 triệu tấn thịt bò/bê sản xuất ra trong năm 2018.

Theo USDA, xuất khẩu toàn cầu năm 2018 sẽ tăng gần 3% lên 10.1 triệu tấn. Trong đó, Ấn Độ là nước xuất khẩu thịt bò/bê lớn nhất thế giới, với lượng xuất khẩu ước đạt 1.85 triệu tấn, sau đó là đến Brazil với 1.83 triệu tấn và đứng thứ 3 là Úc, với giá trị là 1.53 triệu tấn. Với kim ngạch nhập khẩu, USDA dự báo, trong số các nước nhập khẩu thịt bò lớn nhất thế giới năm 2018 thì Mỹ vẫn là thị trường chiếm vị trí số 1 với hơn 1,37 triệu tấn thịt bò/bê nhập khẩu trong năm 2018, sau đó là đến Trung Quốc với 1.03 triệu tấn.

Bảng 4. Sản xuất và thương mại thịt bò và thịt bê toàn cầu năm 2013-2018 (nghìn tấn)

Năm

Sản xuất

Tiêu dùng

Nhập khẩu

Xuất khẩu

2013

60,535

58,742

7,445

9,239

2014

60,815

58,749

7,890

9,997

2015

59,699

57.819

7,631

9,545

2016

60,443

58,714

7,691

9,422

Ước tính 2017

61,373

59,362

7,748

9,791

Dự báo 2018

62,554

60,550

7,992

10,056

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 5. Dự báo xuất khẩu thịt bò và thịt bê của một số nước lớn năm 2017-2018 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Ấn Độ

1,764

1,825

1,850

Brazil

1,698

1,760

1,825

Úc

1,480

1,450

1,525

Mỹ

1,159

1,285

1,320

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 6. Dự báo nhập khẩu thịt bò và thịt bê của một số nước lớn năm 2017-2018 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Mỹ

1,367

1,341

1,374

Trung Quốc

818

925

1,025

Nhật Bản

719

780

815

Hàn Quốc

513

550

560

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

 1. Thịt gà

Theo báo cáo tháng 10/2017 của USDA, sản lượng thịt gà thế giới năm 2018 được dự báo sẽ tăng khoảng 1% so với năm trước, lên 91,3 triệu tấn. Mỹ tiếp tục là nước sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới với gần 18,97 triệu tấn. Tiếp đến là Brazil, EU và Trung Quốc với sản lượng được dự báo trong năm 2017 lần lượt sẽ là 13,55 triệu tấn, 11,88 triệu tấn và 11,00 triệu tấn.

Nhật Bản là tiếp tục là thị trường nhập khẩu thịt gà lớn nhất thế giới trong năm 2018 với 990 nghìn tấn. Lượng nhập khẩu của năm 2018 có sự suy giảm nhẹ so với năm 2017. Trong đó năm 2017 Nhật Bản đã nhập khẩu thịt gà lên tới 995 nghìn tấn.

Mặc dù không phải là nước sản xuất thịt gà lớn nhất thế giới nhưng do lượng tiêu thụ nội địa của Brazil thấp hơn rất nhiều so với khả năng sản xuất nên nước này tiếp tục là nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới trong năm 2018 với gần 4,2 triệu tấn thịt gà.

Bảng 7. Sản xuất và thương mại thịt gà toàn cầu năm 2013 -2018 (nghìn tấn)

Năm

Sản xuất

Tiêu dùng

Nhập khẩu

Xuất khẩu

2013

84,407

82,892

8,694

10,275

2014

86,765

85,154

8,902

10,478

2015

89,126

87,349

8,592

10,259

2016

89,098

87,368

8,939

10,685

Ước tính 2017

90,175

88,135

9,050

11,079

Dự báo 2018

91,278

89,091

9,274

11,444

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 8. Dự báo xuất khẩu thịt gà của một số nước lớn năm 2018 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Brazil

3,889

4,000

4,150

Mỹ

3,014

3,091

3,189

EU

1,276

1,250

1,280

Thái Lan

690

770

800

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

Bảng 9. Dự báo nhập khẩu thịt gà của một số nước lớn năm 2017 (nghìn tấn)

Tên nước

2016

Ước tính 2017

Dự báo 2018

Nhật Bản

973

995

990

Mê-xi-cô

791

750

775

Ả-Rập-Xê-Út

886

780

740

EU

761

720

720

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ tháng 10/2017

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 1. THỊT LỢN/ HEO

Giao dịch trên biên xu hướng cải thiện, lượng đóng heo đi biên đạt khá trong khi tồn kho heo vẫn ở ngưỡng an toàn, đẩy giá heo hơi tại thị trường nội địa tăng nhẹ trong tuần cuối tháng 11.

Trong 2 tuần đầu tháng 11, do ảnh hưởng của giao dịch trên biên khiến giá heo hơi tại thị trường nội địa liên tiếp có xu hướng điều chỉnh giảm, khi thì chênh lệch giữa giá heo trên biên và nội địa khá ngắn, không tạo động lực cho lái heo khiến giá heo cả 2 miền Bắc-Nam, khi thì biên đi khó do cả phía Trung Quốc và Việt Nam cùng kiểm soát chặt trong giai đoạn tổ chức Apec và chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, trong đợt kiểm tra tội phạm buôn lậu và ma tuý của công an Trung Quốc vừa qua đã phát hiện có ma tuý giấu trong một số xe chở hàng đông lạnh nên biên càng được kiểm soát chặt. Theo đó, tính đến cuối tuần thứ 2 của tháng, giá heo công ty tại miền Bắc còn quanh mức 27.500-31.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng trước. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 10, kéo giá giao dịch trên thị trường còn 27000-31.500 đồng/kg. Tuy nhiên, kể từ tuần thứ 3 trở về sau, lượng heo giao sang Trung Quốc có xu hướng cải thiện, biên đi trôi hơn khiến lượng heo đóng đi các cửa khẩu biên giới phía Bắc cũng tăng khá, đẩy giá heo ở cả miền đồng loạt tăng nhẹ trở lại. Sau 2 lần điều chỉnh với tổng lượng tăng là 1,500 đồng/kg, giá heo tại miền Bắc nâng lên lên mức 29.000-31.500 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn 1.500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 10.000-11.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Tại miền Nam, mức điều chỉnh nhẹ hơn, khi chỉ tăng 500 đồng/kg so với đầu tháng, nhưng thấp hơn khoảng 11.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Có cùng xu hướng, giá heo công ty tại miền Tây cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh, tính đến cuối tháng 11, giá heo tại khu vực này chỉ còn ở mức 28.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với hồi đầu tháng.

Đối với heo dân, tại Thái Bình, giao dịch heo hơi khá ảm đạm, giá heo có xu hướng điều chỉnh giảm hoặc chững lại trong 4 tuần đầu tháng. Theo đó, giá heo tính đến cuối tuần thứ 4 chỉ còn quanh mức 27.000-28.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước. Nhưng đến tuần cuối tháng, cùng với sự phục hồi của giá heo công ty miền Bắc, giá heo tại đây cũng nhích nhẹ trở lại về quanh mức 29.000-30.000 đồng/kg, cao hơn 2.000 so với tuần trước đó, cao hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Tại Đồng Nai, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg và xuất hiện mức giá 30.000 đồng/kg ở những tuần đầu tháng, thì thị trường có diễn biến trầm lắng, giá heo được kéo giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, chỉ còn giao dịch ở mức 26.000-27.000 đồng/kg. Mức giá này kéo dài trong suốt 3 tuần sau của tháng, chênh lệch thấp hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và thấp hơn 7.000-8.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thông tin từ thương nhân cho biết, biểu heo tại miền Bắc khá nhỏ nên các lái vẫn tích cực gom hàng từ miền Trung và miền Nam đưa ra biên giới phía Bắc. Giá heo to lên xe tại khu vực miền trong đưa ra dao động từ 25.200-25.500 đồng/kg. Ngoài ra, vào tuần cuối tháng 11, một số thương nhân cũng cho hay, có hiện tượng lái đi gom heo trong dân với trọng lượng heo từ 70-80 kg trở lên, với giá khoảng 27.000 đồng/kg tại miền Nam do kỳ vọng biên sẽ đi tốt trở lại từ tháng 12.

Hình 1.Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

-Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 10/2017 Việt Nam đã nhập khẩu lượng thịt heo đã qua giết mổ trị giá 0.65 triệu USD, tăng gấp đôi so với tháng trước, lượng tăng khoảng 0.34 triệu USD so với tháng trước, tương đương với 107.12%, nhưng vẫn chưa bằng ½ cùng kỳ năm ngoái, tương đương với lượng thấp hơn là 0.81 triệu USD, tương đương với 55.25%. Đối với xuất khẩu, giá trị xuất khẩu thịt heo đã qua giết mổ sang các thị trường trong tháng 10 đạt 4.33 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng 9/2017, lượng giảm chưa đến 0.1% (tương đương 0.07 triệu USD), và giảm 51.55% (tương đương với 4.60 triệu USD so với cùng kỳ năm trước). Hồng Kông tiếp tục là thị trường nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ lớn nhất của nước ta trong tháng 10 với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 3.85 triệu USD, chiếm 89.01% thị phần.

Bảng 10. Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2016 - 2017 (triệu USD)

Năm

Tháng

Nhập khẩu (triệu USD)

Xuất khẩu (triệu USD)

2016

1

1.7

5.8

2

1.0

4.4

3

1.5

6.8

4

2.0

5.7

5

1.6

6.8

6

1.3

8.2

7

1.9

7.6

8

1.4

9.5

9

1.2

9.0

10

1.5

8.9

11

1.5

9.6

12

2.3

9.0

2017

1

1.7

7.2

2

2.0

7.0

3

1.4

9.5

4

0.97

5.35

5

1.55

6.57

6

1.29

5.48

7

1.303

5.94

8

0.48

5.87

9

0.32

4.40

10

0.65

4.33

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Hình 2. Kim ngạch nhập khẩu thịt lợn đã qua giết mổ năm 2016 - 2017 (triệu USD)

            Nguồn: CSDL AgroMonitor

 1. THỊT BÒ

- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, giá trị nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam trong tháng 10/2017 tăng mạnh so với tháng trước, đạt 27.84 triệu USD, tăng 52.49% tương đương 9.58 triệu USD so với tháng trước, nhưng giảm 12.80%, tương đương với 4.09 triệu USD với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 10 này, Úc tiếp tục là nước giữ tỷ trọng cao nhất trong các quốc gia cung cấp trâu/bò sống cho Việt Nam, với tổng kim ngạch nhập khẩu bò sống từ nước này trong tháng 10/2017 lên tới 23.28 triệu USD, chiếm 83.62% thị phần.

Bảng 11. Kim ngạch nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam năm 2016 – 2017 (triệu USD)

Tháng

2016 triệu USD

2017 triệu USD

TT %

1

53.9

29.71

-44.9

2

31.7

21.96

-30.9 

3

25.1

6.52

-74.0 

4

42.0

22.65

-46.05

5

37.6

45.09 

+19.92 

6

16.3

54.29 

+233.75 

7

26.8

26.68 

-0.45

8

22.9

13.18

-42.38 

9

29.9

18.26 

-38.85 

10

31.9

 27.84

 -12.80

11

16.1

 

 

12

15.9

 

 

Tổng

350.1

266.07

 

 

 

Hình 3. Kim ngạch nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam năm 2016 – 2017 (triệu USD)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 1. THỊT GÀ
  1. Gà trắng

Nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại trong khi nguồn cung gà ra thị trường thiếu hụt, đẩy giá gà trắng tại cả 2 miền biến động tích cực trong tháng 11 vừa qua.

Nhu cầu tiêu thụ gà trắng có xu hướng tăng trở lại trong khi nguồn cung gà ra thị trường thiếu hụt khiến giá gà trắng tại miền Bắc liên tiếp được điều chỉnh tăng trong tháng 11 vừa qua. Tính đến ngày cuối tháng, giá gà trắng giao dịch trên thị trường đạt mức 35.500-36.000 đồng/kg, tổng mức tăng so với hồi đầu tháng là 8.000 đồng/kg, cao hơn 9.000 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước và cao hơn 6.500- 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Cũng có xu hướng biến động tích cực, tại thị trường miền Nam giá gà cũng được điều chỉnh tăng lượng khá trong tháng. Theo đó, tổng mức tăng so với đầu tháng là 6.000-7.000 đồng/kg, và cao hơn 8.000-10.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Giá gà thịt điều chỉnh tăng mạnh hỗ trợ tích cực cho giá gà giống (1 ngày tuổi), giá gà con tăng thêm 1.500 đồng/con, lên mức 12.000 đồng/con kể từ tuần cuối tháng 11.

Hình 4. Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộtừ tháng 01 năm 2016- tháng 11 năm 2017 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 1. Gà tam hoàng

Trong tháng 11, giá gà màu tại 2 miền liên tiếp có những điều chỉnh tăng/giảm thất thường ở cả 2 miền Năm- Bắc. Tại thị trường miền Bắc, sau khi có liên tiếp những điều chỉnh trong các tuần, tính đến tuần cuối tháng, giá gà màu tại khu vực này còn quanh mức 34.000-38.000 đồng/kg, thấp hơn 2.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng và thấp hơn trung bình khoảng 4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Tại thị trường miền Nam, sau khi có điều chỉnh giảm đến 4.000 đồng/kg vào tuần thứ 3 của tháng, thì giá gà màu tại khu vực này lại được điều chỉnh tăng trở lại về mức 44.000-45.000 đồng/kg, tương đương với cùng kỳ tháng trước, nhưng cao hơn 10.000-11.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với sự biến động liên tục của giá gà thịt, giá gà giống (1 ngày tuổi) trong tháng 11 cũng có điều chỉnh giảm nhẹ, còn 7.500 đồng/con.

 

Hình 5. Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai từ tháng 01 năm 2016- tháng 11 năm 2017 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

- Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 10/2017 tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam đạt 9.12 triệu USD, tăng 19.37% tương đương 1.48 triệu USD so với tháng trước, và tăng 36.12% (tương đương 2.42 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2016. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thịt gà đã qua giết mổ lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 10 này với tổng kim ngạch đạt 4.26 triệu USD.

Bảng 12. Kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2016-2017 (triệu USD)

Tháng

2016 triệu USD

2017 triệu USD

TT %

1

7.6

6.08

-19.73

2

5.3

7.52

+41.17

3

10.0

8.08

-19.13

4

9.0

7.56

-16.00

5

10.7

11.74 

+9.72 

6

10.1 

 9.31

-7.82

7

13.2

9.44 

-28.48

8

10.7

 8.93

 -16.54

9

6.8

7.64 

+11.92 

10

6.7

 9.12

 +36.12

11

8.5

 

 

12

10.9

 

 

Tổng

99.4

85.48

 

 

Hình 6. Kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam năm 2016 – 2017 (triệu USD)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ                                                              

Tháng 11, gần về thời điểm cuối tháng,  giá heo hơi tại Trung Quốc có xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ trở lại do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng khá trên cả nước.

Những tuần đầu tháng 11, giá heo hơi tại Trung Quốc giữ diễn biến lình xình đi ngang, giá heo hơi trung bình cả nước dao động trong khoảng 14.22-14.25 tệ/kg do mức điều chỉnh tăng/giảm đồng đều giữa các vùng. Đặc biệt, tại các tỉnh phía Nam, do công cuộc phá hủy và di dời trại vẫn đang được đẩy nhanh trước thời hạn 31/12/2017 nên nguồn cung ra thị trường vẫn khá nhiều, khiến giá heo tại khu vực này chững lại. Tại thời điểm đó, giá quy đổi sang VND đồng tại các tỉnh miền Bắc Trung Quốc vẫn dao động dưới 48.000 đồng/kg, còn miền Nam trên 49.000 đồng/kg.

Đến tuần cuối tháng, thời tiết lạnh giá, có nơi kèm theo tuyết rơi tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc khiến cho việc vận chuyển heo đi tiêu thụ gặp khó khăn, trong khi đó, tại các tỉnh phía Nam, nhu cầu mua vào tại các công ty thực phẩm cũng tăng lên, đẩy giá heo hơi tại khu vực này cũng có xu hướng tăng, đẩy iá heo hơi trung bình cả nước đạt trên dưới 50.000 đồng/kg vào thời điểm này.

Hình 7. Đồ thị giá heo hơi tại Quảng Đông, Quảng Tâytừ tháng 01 năm 2016- tháng 11 năm 2017 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG

Sự kiện trong nước

- Sau thời gian tổ chức Apec và chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam diễn ra hồi nửa đầu tháng 11, các cửa khẩu biên giới phía Bắc hoạt động sôi động trở lại, lượng heo giao sang Trung Quốc cải thiện rõ rệt, biên đi trôi khiến lượng heo đóng lên biên giới phía Bắc thời điểm này tăng mạnh, hỗ trợ cho thị trường heo hơi nội địa đồng loạt được điều chỉnh tăng.

- Theo tin từ Cục Thú ý, tính đến ngày 30/11/2017, trên cả nước không có dịch cúm xảy ra trên đàn gia cầm.

Sự kiện quốc tế

 • Công cuộc phá hủy và di dời trại vẫn đang được đẩy nhanh trước thời hạn 31/12/2017, khiến nguồn cung heo hơi ra thị trường tại Trung Quốc khá dồi dào.
 • Thống kê từ Trung Quốc cho biết trong tháng 10 vừa qua đàn lợn nái và lợn thịt của nước này tiếp tục giảm lần lượt 5,3% và 6,6% so với cùng kỳ năm trước - ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất từ tháng 3/2016 và tháng 1/2016 trong nỗ lực xiết chặt các quy định môi trường của chính phủ. Kể từ tháng 7/2017 trở lại đây, đàn lợn nái và lợn thịt tại Trung Quốc liên tục giảm khá mạnh do các trang trại bị phá dỡ. Đàn lợn giảm cũng đồng nghĩa nguồn cung thịt ra thị trường tại thời điểm hiện tại tăng nhưng sẽ giảm trong 3-6 tháng tới.

 

Tin tham khảo