Thịt 1/2018 - Nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tích cực trong khi nguồn cung gà ra thị trường không kịp đáp ứng, đẩy giá gà tại miền Bắc có điều chỉnh tăng trong tháng 1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thịt 1/2018 - Nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tích cực trong khi nguồn cung gà ra thị trường không kịp đáp ứng, đẩy giá gà tại miền Bắc có điều chỉnh tăng trong tháng 1

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.