Thị trường ure Việt Nam tuần này khá trầm lắng do nghỉ lễ dài, tuy nhiên nổi bật với tin nhà máy Đạm Phú Mỹ đã trở lại sản xuất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường ure Việt Nam tuần này khá trầm lắng do nghỉ lễ dài, tuy nhiên nổi bật với tin nhà máy Đạm Phú Mỹ đã trở lại sản xuất

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.