Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 8/2019 tiếp tục xu hướng suy yếu do nhu cầu không được cải thiện đáng kể, các đại lý chủ yếu bán hàng tồn kho, nhập hàng mới không đáng kể, thị trường giao dịch khá trầm lắng
 

Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 8/2019 tiếp tục xu hướng suy yếu do nhu cầu không được cải thiện đáng kể, các đại lý chủ yếu bán hàng tồn kho, nhập hàng mới không đáng kể, thị trường giao dịch khá trầm lắng

Thị trường Ure Việt Nam cuối tháng 8/2019 tiếp tục xu hướng suy yếu do nhu cầu không được cải thiện đáng kể, các đại lý chủ yếu bán hàng tồn kho, nhập hàng mới không đáng kể, thị trường giao dịch khá trầm lắng. Mặc dù nguồn cung nhập khẩu giảm xuống do hàng Ure nhập về Việt Nam đã bị gián đoạn trong tháng 7-8/2019, tuy nhiên giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa vẫn giữ ở mức thấp trong tuần này.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu 163.148 tấn Ure Indonesia, 114.058 tấn Ure Malaysia, tăng mạnh 106% và 23% so với cùng kỳ 2018 dù tổng lượng Ure nhập khẩu không có thay đổi đáng kể so với cùng kỳ 2018.

Đặc biệt, nhập khẩu Ure gia tăng mạnh trong tháng 4/2019 đạt hơn 93 nghìn tấn Ure (tháng 4)- tăng 3,76 lần so với tháng 3/2019. Nhập khẩu tăng mạnh do nguồn cung Ure trong nước bị gián đoạn bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ tiến hành bảo dưỡng từ tháng 2/2019 đến 1/5/2019 mới sản xuất trở lại. Ngoài ra, do sụt giảm nguồn cung từ Đạm Phú Mỹ nên các nhà máy nội địa khác (Cà Mau; Ninh Bình; Hà Bắc) cũng tích cực đẩy hàng ra trong giai đoạn bảo dưỡng của Đạm Phú Mỹ.

Tuy nhiên trong nửa đầu quý 3/2019, do thị trường phân bón Việt Nam suy yếu, các thương nhân đều thận trọng trong bối cảnh không ra được hàng. Lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam đã giảm mạnh. Trong tháng 7/2019, Việt Nam ước tính chỉ nhập 260 tấn Ure Malaysia, nửa đầu tháng 8/2019 khoảng 40 tấn Ure Malaysia, giảm mạnh so với tháng 7/2018 đạt hơn 50 nghìn tấn và tháng 8/2018 đạt gần 23 nghìn tấn.