Thị trường tôm Việt Nam vẫn ít biến động, nguồn cung tôm sú đang giảm dần
 

Thị trường tôm Việt Nam vẫn ít biến động, nguồn cung tôm sú đang giảm dần

Thị trường tôm Việt Nam tuần này vẫn ít biến động; nguồn cung tôm sú đang giảm dần trong khi nguồn cung tôm thẻ dự kiến sẽ tăng trở lại từ tuần sau. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trong tuần này nên giao dịch tôm sú trên thị trường nội địa cũng chậm lại. Tiêu thụ tôm tại khu vực chợ Bình Điền (Sài Gòn) trung bình trong 2 ngày đầu tuần (26/11-27/11) chỉ khoảng 60 tấn/đêm (chủ yếu tôm sú). Tiêu thụ đã chậm dần lại bắt đầu từ khi nguồn cung tôm sú suy giảm do giao dịch tại chợ chủ yếu đối với tôm sú. So với hồi đầu tháng 11, tiêu thụ tôm tại chợ Bình Điền đã giảm gần một nửa từ mức 100 tấn/đêm xuống 60 tấn/đêm.

Lượng tôm sống (thẻ và sú) tiêu thụ tại chợ Bình Điền trong tháng 10-11/2018, tấn

 

Lượng, tấn

Chủng loại

Ngày 26/11-27/11

60 tấn/đêm

Tôm sống (chủ yếu tôm sú)

Tuần 15/11-21/11

70-80 tấn/đêm

Tuần 07/11-14/11

90-100 tấn/đêm

Tuần 31/10-06/11

90-100 tấn/đêm

Tuần 18/10-24/10

90-100 tấn/ đêm

Tuần 11/10-17/10

60 tấn/đêm

Tuần 4/10-10/10

50-80 tấn/ đêm

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo