Thị trường tôm Việt Nam tuần này ít biến động

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tôm Việt Nam tuần này ít biến động

Thị trường tôm Việt Nam tuần này vẫn ít biến động. Nguồn cung tôm thẻ tại hầu hết các khu vực sản xuất chính đều ở mức thấp nhưng giá lại sụt giảm. Tại khu vực miền Nam, giá tôm thẻ tuần này sụt 6000 đ/kg so với tuần trước trong khi nguồn cung tôm thẻ vụ 3 dự kiến tháng 12 sẽ tăng trở lại; nguồn cung tôm thẻ vụ 2 không còn nhiều. Tại khu vực miền Bắc và Miền Trung giá tôm sống ở mức cao; tôm đá miền Trung có nơi cũng sụt 4000 đ/kg so với tuần trước; trừ khu vực biên mậu Quảng Ninh giá tôm thẻ tăng nhẹ. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh tôm thẻ tại các khu vực đều khá cao, riêng khu vực miền Nam dịch đỏ thân, đốm trắng đang gây thiệt hại nhiều cho tôm vụ 3.

Đối với tôm sú, nguồn cung cũng bắt đầu giảm nhưng nhu cầu vẫn khá cao nên giá tăng nhẹ. Tiêu thụ tại khu vực chợ Bình Điền (Sài Gòn) trung bình trong tuần này khoảng 70 tấn/đêm (chủ yếu tôm sú). Tôm sú oxy cỡ 20 con/kg; 30 con/kg và 40 con/kg tại chợ Bình Điền đã tăng 20.000 đ/kg so với tuần trước lên mức tương ứng 290.000 đ/kg; 170.000 đ/kg và 140.000 đ/kg. Tôm sú đá mua tại ao khu vực miền Tây cũng tăng nhẹ lên mức 260.000 đ/kg (20 con/kg); 150.000 đ/kg (30 con/kg); 105.000 đ/kg (40 con/kg). Dự kiến, giá tôm sú sẽ tăng tiếp trong tháng 12 khi nguồn cung giảm dần và tiêu thụ nội địa tăng.