Thị trường tôm ngày 9/6/2018
 

Thị trường tôm ngày 9/6/2018

+ Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ khoảng 1000 đ/kg (cả ao đất và ao bạt) so với hôm 07/06  nhưng sức mua ít. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 73.000 (không kiểm kháng sinh, ao đất); 77.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất).

Giá tôm thẻ sống cỡ 40 con/kg có mức 120.000 đ/kg, cỡ 50 con/kg có mức 110.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

09/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000

67000

65000-66000

66000-67000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000

72000

70000-71000

71000-72000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000

77000

75000-76000

76000-77000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000

82000

80000-81000

81000-82000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000

87000

85000-86000

86000-87000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

 

108000-109000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

09/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

01/06/2018

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

60000

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000

67000

65000-66000

66000-67000

65000-67000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000

72000

70000-71000

71000-72000

70000-72000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000

77000

75000-76000

76000-77000

75000-77000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000

82000

80000-81000

81000-82000

80000-82000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000

87000

85000-86000

86000-87000

85000-87000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

 

90000

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

 

100000

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

09/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

01/06/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000

72000

70000-71000

71000-72000

70000-72000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000

77000

75000-76000

76000-77000

75000-77000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000

82000

80000-81000

81000-82000

80000-82000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000

87000

85000-86000

86000-87000

85000-87000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

 

106000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ oxy các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu Cà Mau, đ/kg

Chủng loại

09/06/2018

07/06/2018

04/06/2018

31/05/2018

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

 

 

135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

120000

 

120000

115000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

110000

110000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo