Thị trường tôm ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tôm ngày 31/10/2017

+ Tại Hà Tĩnh, Nghệ An giá tôm nguyên liệu ổn định so với cuối tuần trước.

Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg Trung Quốc thu mua có mức 110.000 đ/kg; giá nhà máy chào mua ở mức 105.000 đ/kg. Giá tôm thẻ oxy cỡ 70 con/kg; 60 con/kg ở mức 140.000 đ/kg; 155.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

31/10

27/10

25/10

18/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

110,000

110,000

110,000

100,000-105,000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

115,000

115,000

115,000

105,000-110,000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

120,000

120,000

120,000

110,000-115,000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

125,000

125,000

125,000

115,000-120,000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 23/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

19.67

     8,000

24/10/2017

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.5

     9,300

24/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

20

     8,400

24/10/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

8.1

     8,400

23/10/2017

Tom the RPD dong lanh

China

CK MONG CAI

DAP

TTR

0.12

    10,139

23/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

18.32

     7,950

23/10/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.96

    13,300

23/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.35

    13,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 21/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.25

    16,450

23/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.96

    17,070

23/10/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.27

    10,450

21/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.7

     4,100

21/10/2017

Tôm sú nguyên con bỏ đầu đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.48

    16,800

21/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

6.40

    17,000

21/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

2.59

    24,450

21/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.32

    15,579

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin thế giới

+ Ngày 31/10, giá tôm thẻ tất cả kích cỡ tại trang trại Thái Lan không đổi so với hôm trước.

Giá tôm thẻ chân trắng tại trang trại ở Thái Lan, Baht/kg

Kích cỡ

31/10

30/10

27/10

25/10

24/10

40 con/kg

200

200

200

200

200

50 con/kg

190

190

190

190

190

60 con/kg

175

175

175

175

175

70 con/kg

170

170

165

165

165

80 con/kg

155

155

155

155

155

90 con/kg

145

145

140

140

140

100 con/kg

140

140

135

130

130

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

25/10

22.685

22.755

22.675

22.755

22.670

22.760

3.397

3.456

3.389

3.467

26/10

22.685

22.755

22.675

22.755

22.670

22.760

3.397

3.443

3.390

3.469

27/10

22.680

22.750

22.675

22.755

22.670

22.760

3.394

3.453

3.386

3.464

30/10

22.680

22.750

22.670

22.750

22.670

22.760

3.396

3.440

3.380

3.458

31/10

22.685

22.755

22.670

22.750

22.670

22.760

3.389

3.448

3.383

3.461

Thay đổi

0.005

0.005

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.007

0.008

0.003

0.003

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo