Thị trường tôm ngày 26/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tôm ngày 26/9/2017

+ Tại Bạc Liêu, nhu cầu thu mua của thương lái vẫn tăng theo đó giá tôm vẫn giữ ở mức tuần trước. Ngày 26/09, giá tôm thẻ cỡ 150 con/kg ở mức 83.000 đ/kg; cỡ 100 con/kg ở mức 102000-105000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 147000-148000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/09

25/09

23/09

22/09

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

83000

83000

83000

 

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

93000

93000

93000

 

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

98000

98000

98000

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

103000-105000

102000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-111000

108000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

113000-116000

112000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-122000

118000-122000

118000-122000

118000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-123000

122000-123000

122000-123000

122000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

130000-132000

132000- 135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

147000-148000

147000

147000

 

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

175000

175000

175000

175000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/09

23/09

22/09

19/09

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

102000-107000

105000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-112000

110000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

112000-117000

115000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-122000

118000-122000

118000-122000

120000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-123000

122000-123000

122000-127000

125000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

133000- 135000

133000-135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

147000-147000

147000-147000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.01

     8,450

19/09/2017

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

    17,500

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2

    14,000

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

4

     9,950

18/09/2017

Tôm thẻ vỏ không đầu đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

2.96

     8,400

18/09/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

20

     8,500

18/09/2017

Tôm the tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

1.94

    12,400

17/09/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột chiên đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

2.4

     9,792

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

4

    15,250

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.5

     9,100

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.69

    12,900

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.39

    13,200

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1

    10,300

18/09/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

0.91

    18,739

18/09/2017

Tôm sú tươi đông lạnh NOBASHI

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.02

    21,600

17/09/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

0.37

    18,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

+ Với diện tích gần 278.000ha nuôi tôm theo các hình thức: Siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, quảng canh kết hợp đã mang về cho tỉnh Cà Mau 99.800 tấn tôm trong 8 tháng năm 2017.

Tin thế giới

+ Ngày 26/09, giá tôm thẻ cỡ 80 con/kg tại trang trại Thái Lan giảm 5 bath/kg so với hôm trước. Trong khi giá các kích cỡ khác không đổi.

Giá tôm thẻ chân trắng tại trang trại ở Thái Lan, Baht/kg

Kích cỡ

26/09

25/09

22/09

21/09

20/09

40 con/kg

200

200

200

200

200

50 con/kg

190

190

190

190

190

60 con/kg

175

175

175

175

170

70 con/kg

165

165

165

165

160

80 con/kg

150

155

155

155

155

90 con/kg

135

135

135

135

130

100 con/kg

125

125

125

120

120

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

20/09

22.690

22.760

22.680

22.760

22.670

22.760

3.425

3.481

3.421

3.500

21/09

22.690

22.760

22.680

22.760

22.670

22.760

3.430

3.486

3.421

3.500

22/09

22.695

22.765

22.680

22.760

22.680

22.770

3.421

3.478

3.414

3.493

25/09

22.700

22.770

22.680

22.760

22.680

22.770

3.419

3.476

3.412

3.491

26/09

22.700

22.770

22.690

22.770

22.680

22.770

3.406

3.462

3.395

3.474

Thay đổi

0.000

0.000

0.010

0.010

0.000

0.000

-0.013

-0.014

-0.017

-0.017

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo