Thị trường tôm ngày 16/4/2019
 

Thị trường tôm ngày 16/4/2019

+ Tại ĐBSCL, nông dân chủ yếu bán tôm sú oxy, tôm sú đá không còn hàng để bán. Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 16/4 giảm 5.000 đ/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể:

- Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh, màu đẹp cỡ 100 con/kg ở mức 83.000-85.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 15/4, Tôm Việt chào giá tôm thẻ nguyên liệu không ngâm muối khô cỡ 100 con/kg ở mức 90.000 đ/kg không đổi so với hôm 8/4. Công ty nhận tôm size 60-78 con/kg và 90-110 con/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

16/4/2019

12/4/2019

11/4/2019

10/4/2019

9/4/2019

Tôm thẻ

Cỡ 150 con/kg

 

70000

70000

70000

 

Cỡ 110 con/kg

80000-82000

85000-87000

85000-87000

85000-87000

85000-87000

Cỡ 100 con/kg

83000-85000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 90 con/kg

88000-90000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Cỡ 80 con/kg

93000-95000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

Cỡ 70 con/kg

98000-100000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

16/4/2019

12/4/2019

11/4/2019

10/4/2019

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

80000-82000

85000-87000

85000-87000

85000-87000

Cỡ 100 con/kg

83000-85000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 90 con/kg

88000-90000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Cỡ 80 con/kg

93000-95000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

Cỡ 70 con/kg

98000-100000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

16/4/2019

12/4/2019

11/4/2019

10/4/2019

9/4/2019

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

83000-85000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 90 con/kg

88000-90000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Cỡ 80 con/kg

93000-95000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

Cỡ 70 con/kg

98000-100000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Chào mua tôm thẻ nguyên liệu không ngâm muối khô tại nhà máy Tôm Việt, nghìn đồng/kg

 

15/4

8/4

2/4

28/2

23/2

15/2

31/10

25 con/kg

150

150

150

150

150

150

144

30 con/kg

145

145

145

145

145

145

143

40 con/kg

142

142

142

122

122

122

134

50 con/kg

132

132

132

108

108

108

122

60 con/kg

115

115

115

104

104

104

111

70 con/kg

101

101

97

97

97

97

103

80 con/kg

98

98

90

86

86

86

97

90 con/kg

93

93

86

85

85

83

94

100 con/kg

90

90

86

84

84

80

94

110 con/kg

87

87

86

84

84

78

92

120 con/kg

84

84

84

84

84

78

90

130 con/kg

84

84

84

84

84

78

83

140 con/kg

84

84

84

82

82

76

75

150 con/kg

82

82

82

80

80

74

75

160 con/kg

80

80

80

78

78

72

75

170 con/kg

76

76

76

74

74

68

75

180 con/kg

72

72

72

70

66

63

75

190 con/kg

68

68

68

66

64

61

63

200 con/kg

66

66

66

64

62

59

61

210 con/kg

64

64

64

62

 

 

55

220 con/kg

62

62

62

60

 

 

54

230 con/kg

60

60

60

58

 

 

53

240 con/kg

58

58

58

56

 

 

52

250 con/kg

56

56

56

54

 

 

50

< 250 con/kg

 

 

 

 

 

 

25

260 con/kg

54

54

54

52

 

 

 

270 con/kg

52

52

52

50

 

 

 

280 con/kg

50

50

50

48

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong tuần 5/4-11/4 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa không đổi, có mức từ 380.000-400.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 5/4-11/4 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg ổn định so với tuần 29/3-4/4.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

5/4-11/4

380000-400000

150000-170000

29/3-4/4

380000-400000

160000-180000

22/3-28/3

380000-400000

160000-180000

15/3-21/3

380000-400000

160000-180000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

5/4-11/4

 

440000

220000

180000

145000

110000

80000

29/3-4/4

 

450000

240000

200000

145000

110000

80000

22/3-28/3

 

480000

260000

220000

145000

110000

80000

15/3-21/3

 

450000

220000

160000

155000

110000

80000

8/3-14/3

 

440000

210000

150000

155000

115000

80000

1/3-7/3

 

440000

220000

160000

155000

115000

80000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

29/3-4/4

98000-100000

Hàng ít

22/3-28/3

98000-100000

Hàng ít

15/3-21/3

98000-100000

Hàng ít

8/3-14/3

98000-100000

Hàng ít

1/3-7/3

96000-98000

Hàng ít

22/2-28/2

96000-98000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 8/4-9/4

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

09/04/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

5.86

        8,650

09/04/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh loại 2

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

LC

3.96

        5,800

09/04/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, duỗi thẳng đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.61

     11,333

09/04/2019

Tôm thẻ không đầu, lột vỏ chừa đuôi, xẻ bướm tẩm bột tỏi và bánh mì đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

13.86

        6,834

08/04/2019

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

14.50

        9,650

08/04/2019

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3

        8,300

08/04/2019

Tôm thẻ bóc vỏ không đầu, chừa đuôi tẩm bột chưa chiên, nhúng đuôi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

6.97

        7,300

08/04/2019

Tôm thẻ không đầu, lột vỏ chừa đuôi, xẻ bướm tẩm bột tỏi và bánh mì đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

13.86

        6,834

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

+ Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 6/4-9/4

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

09/04/2019

Tôm sú không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.40

     13,700

08/04/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.10

     12,000

06/04/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

0.18

     14,207

06/04/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

0.16

     15,859

06/04/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

0.27

     15,419

06/04/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

0.82

        9,471

06/04/2019

Tôm sú HLSO tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

     10,100

06/04/2019

Tôm sú HLSO EZP tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

     10,100

06/04/2019

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.1

     14,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

+ Ngày 11/4, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Công ty TNHH Đắc Lộc về việc triển khai dự án nuôi tôm trên địa bàn tỉnh này. Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế cũng như hiện trạng ngành nuôi tôm tại Quảng Trị. Đồng thời đề xuất Công ty Đắc Lộc nghiên cứu thành lập Công ty Đắc Lộc Quảng Trị để sản xuất tôm thẻ và tôm sú có chất lượng, đảm bảo sạch bệnh, cung ứng trên địa bàn tỉnh. Địa điểm đề xuất tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong với diện tích 4,5 ha.

+ Theo tin từ Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), toàn tỉnh Bình Định hiện có 18 cơ sở, DN sản xuất giống tôm nước lợ. Trong quý I/2019, tổng sản lượng tôm giống sản xuất trong tỉnh đạt hơn 670 triệu con; trong đó, có 643 triệu con giống tôm thẻ chân trắng do Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh Bình Định 3 và Công ty CP Việt - Úc Bình Định sản xuất; Trung tâm Giống nông nghiệp và các cơ sở khác sản xuất được khoảng 30 triệu con tôm sú.

Tin thế giới

+ Thị trường Thái Lan tiếp tục kỳ nghỉ lễ Tết truyền thống, dự kiến đến ngày 17/4 mới bắt đầu giao dịch trở lại.

+ Ngày 10/4, ông Steven Steven Mnuchin, thư ký của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý với một cơ chế thực thi thương mại, một bước tiến quan trọng để có khả năng kết thúc một cuộc chiến thương mại kéo dài gần 1 năm gây tổn hại cho ngành thủy sản Mỹ và Trung Quốc. Cả 2 bên sẽ thành lập các văn phòng thực thi để giải quyết các vấn đề đang diễn ra. Tuy nhiên, ông Mnuchin đã không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về cơ chế thực thi, và nhiều rào cản quan trọng được cho là vẫn còn, bao gồm bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ của Mỹ và chấm dứt chuyển giao công nghệ từ các công ty Mỹ sang các đối tác Trung Quốc.

+ Nhà xuất khẩu tôm lớn nhất của Ecuador, Công ty Pesquera Santa Priscila, đang đàm phán để bán 25% cổ phần cho công ty thương mại khổng lồ Nhật Bản Mitsui & Co. Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong vài tháng và đang đạt những bước tiến cao hơn.

+ Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

9/4

23.150

23.250

23.141

23.251

23.140

23.240

3.423

3.483

3.416

3.497

10/4

23.150

23.250

23.144

23.254

23.140

23.240

3.424

3.484

3.419

3.499

11/4

23.150

23.250

23.141

23.251

23.140

23.240

3.425

3.485

3.417

3.497

12/4

23.150

23.250

23.140

23.250

23.140

23.240

3.422

3.482

3.415

3.495

16/4

23.150

23.250

23.147

23.257

23.140

23.240

3.427

3.487

3.421

3.501

Thay đổi

0.000

0.000

0.007

0.007

0.000

0.000

0.005

0.005

0.006

0.006

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo