Thị trường Tôm ngày 1/8/2020: Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tạm chững so với cuối tháng 7
 

Thị trường Tôm ngày 1/8/2020: Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tạm chững so với cuối tháng 7

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí