Thị trường tôm (4/7-10/7/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi