Thị trường tôm (31/5-7/6/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng
 

Thị trường tôm (31/5-7/6/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng

Đầu tháng 6, giá tôm cỡ 100 con/kg tại tỉnh Quảng Đông có mức 20,5-21 NDT/kg, giảm mạnh so với cuối tháng 5.

Cùng xu hướng, giá tôm cỡ 80 con/kg tại Đông Phương (Hải Nam) cũng giảm mạnh 8 NDT/kg, có mức 14 NDT/kg.

Giá tôm thẻ tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tháng 5-6/2018, NDT/kg

Huyện/Tỉnh

Ngày

40 con/kg

60 con/kg

80 con/kg

100 con/kg

120 con/kg

Trạm Giang, Quảng Đông

04/06/2018

60

33

25

21

17

 

11/05/2018

65

34.5

28

24

18

Trung Sơn, Quảng Đông

04/06/2018

 

 

24

21

18

 

24/05/2018

 

 

 

25

 

Chu Hải, Quảng Đông

04/06/2018

 

 

26

21

17

 

24/05/2018

 

 

 

 

23

Giang Môn, Quảng Đông

04/06/2018

 

 

 

20.5

18.5

 

11/05/2018

 

 

 

28.5

24.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp 

Giá tôm thẻ tại tỉnh Hải Nam tháng 5-6/2018, NDT/kg

Huyện/Tỉnh

Ngày

60 con/kg

80 con/kg

100 con/kg

Quỳnh Hải, Hải Nam

04/06/2018

24

20

17

Đông Phương, Hải Nam

04/06/2018

16

14

12

 

11/05/2018

31

26

21

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp    

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng.

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu đã tăng khoảng 2000-3000 đ/kg so với tuần trước. Tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng), nhiều hộ treo ao sau đợt thu hoạch vừa rồi nên nguồn tôm ít. Trong khi tại Cà Mau, Bạc Liêu tôm vẫn nhiều.   

Diễn biến giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại một số khu vực sản xuất chính năm 2017-2018, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ nguyên liệu tại miền Trung tạm chững.

Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững, tôm giống ít bệnh dịch. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái thu mua với mức giá  80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 Kích cỡ

05/06/2018

30/05/2018

24/05/2018

18/05/2018

80 con/kg

90000

90000

93000

93000

90 con/kg

85000

85000

88000

88000

100 con/kg

80000

80000

83000

83000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Xuất khẩu tôm sang Top 10 thị trường kỳ 01/01-22/05 tăng mạnh cả về lượng và trị giá đối với thị trường Đức và Hà Lan.

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong kỳ 01/01-22/05/18 đạt 102.967 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD tăng 14,11% về lượng và tăng 9,35% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong kỳ 01/01-22/05, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc lớn nhất về lượng và đứng thứ 3 về trị giá, đạt 16,25 nghìn tấn và thu về 153,37 triệu USD. Thị trường Nhật Bản xếp thứ 3 về lượng (sau Mỹ) nhưng đứng đầu về trị giá, chiếm tỷ trọng 13,18%, đạt 201,99 triệu USD. Xuất khẩu tôm sang Top 10 thị trường kỳ 01/01-22/05 tăng mạnh cả về lượng và trị giá đối với thị trường Đức và Hà Lan, giảm nhẹ đối với thị trường Mỹ và Nhật Bản.

Xuất khẩu tôm Việt Nam theo thị trường kỳ 01/01-22/05/18 so sánh với cùng kỳ năm 2017

Thị trường

 Kỳ 1/1-22/5/18

Kỳ 1/1-22/5/17

% thay đổi về

 Lượng, tấn

 Trị giá, USD

 Lượng, tấn

 Trị giá, USD

lượng

trị giá

 China

16,253

153,366,535

12,731

161,201,165

27.67

-4.86

 USA

15,307

180,189,089

16,463

191,251,064

-7.02

-5.78

 Japan

13,570

201,994,423

15,065

231,490,899

-9.92

-12.74

 Korea

11,676

134,650,313

10,026

108,651,868

16.45

23.93

 Netherlands

7,277

77,911,437

4,202

43,799,333

73.17

77.88

 UK

5,431

67,294,679

4,413

52,748,005

23.08

27.58

 Germany

4,123

46,009,247

2,958

31,076,228

39.41

48.05

 Australia

3,535

39,572,876

3,134

34,124,332

12.78

15.97

 Belgium

3,348

37,480,415

2,808

29,342,383

19.23

27.73

 HongKong

3,183

36,731,866

2,927

32,630,747

8.74

12.57

 Canada

3,148

42,230,064

2,794

39,013,098

12.69

8.25

 France

2,207

26,225,967

1,440

19,290,471

53.24

35.95

 Taiwan

1,871

17,628,561

1,433

15,845,427

30.61

11.25

 Singapore

1,645

18,899,884

997

10,667,804

65.07

77.17

 Italy

1,062

8,554,221

488

3,938,228

117.40

117.21

Tổng Top 15

93,635

1,088,739,577

81,878

1,005,071,053

14.36

8.32

Tổng XK

102,967

1,197,289,994

90,237

1,094,865,502

14.11

9.35

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp