Thị trường tôm (3/10-9/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi
 

Thị trường tôm (3/10-9/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.