Thị trường tôm (29/8-4/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên tăng mạnh
 

Thị trường tôm (29/8-4/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên tăng mạnh

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.