Thị trường tôm (29/11-5/12/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tôm (29/11-5/12/2018) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Đầu tháng 12, giá tôm cỡ 100 con/kg tại tỉnh Quảng Đông có mức 21 NDT/kg, giảm nhẹ so với trung tuần tháng 11.

Trong khi đó, giá tôm cỡ 80 con/kg tại Chương Châu (Phúc Kiến) giảm 5 NDT/kg, ở mức 24 NDT/kg.

Giá tôm thẻ tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tháng 11-12/2018, NDT/kg

Huyện/Tỉnh

Ngày

80 con/kg

100 con/kg

Giang Môn, Quảng Đông

02/12/2018

25

21

 

15/11/2018

 

24.5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp 

Giá tôm thẻ tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) tháng 11-12/2018, NDT/kg

Huyện/Tỉnh

Ngày

60 con/kg

80 con/kg

100 con/kg

Long Hải, Chương Châu, Phúc Kiến

02/12/2018

28

24

21

 

21/11/2018

32

29

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi.

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm không đổi so với tuần trước, trong khi đó giá tôm sú cũng ít thay đổi.

Diễn biến giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại một số khu vực sản xuất chính năm 2017-2018, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ nguyên liệu tại miền Trung ít thay đổi.

Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ nguyên liệu 100 con/kg về lớn không đổi so với tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 96.000-98.000 đ/kg (tôm đá).

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 Kích cỡ

4/12/2018

28/11/2018

21/11/2018

80 con/kg

106000-108000

106000-108000

106000-108000

90 con/kg

101000-103000

101000-103000

101000-103000

100 con/kg

96000-98000

96000-98000

96000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp