Thị trường tinh bột sắn ngày 26/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường tinh bột sắn ngày 26/5

Giá tinh bột sắn tại Móng Cái chỉ còn cao nhất 2.200 tệ/tấn cho loại 1 và nhiều mức giá khác nhau cho loại 2.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí